dinsdag 5 juli 2011

vakantieMet de vakantie voor de deur kijken we al weer uit naar wat volgend jaar brengen gaat.In ieder geval is de wetgeving rondom Passend Onderwijs met een jaar uitgesteld en krijgen we de bezuinigingen niet in één keer op ons dak.Dat scheelt.


Aan de andere kant komen er miljoenen vrij om te gaan investeren in scholing. Scholing van leerkrachten om hun handelingsbekwaamheid ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs (lees: het beter kunnen begeleiden van kinderen die speciale onderwijsbehoefte(n) hebben) te verbeteren.Scholing, bezuinigingen, krimp, schaalvergroting, ontwikkelingsperspectief, de zorgroutes, medezeggenschap, ouders, referentiekaders, kortom er gebeurt weer van alles.Wie ziet door de vele bomen het bos nog?


Maar laten we eerst maar even die welverdiende vakantie houden ;-)


Blogs!